Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

ARCHITEKT KAROLINA SZNURA

plansza_1plansza_2plansza_3plansza_4plansza_5plansza_6plansza_7

ŚRÓDMIEJSKIE DOMY – DYPLOM MAGISTERSKI

ŚRÓDMIEJSKIE DOMY. KWARTAŁ MIESZKANIOWY W KATOWICACH

przedmiot: projekt dyplomowy magisterski

promotor: dr inż. arch. Grzegorz Nawrot

semestr 2 / rok 2 / 2015 / studia magisterskie

 

DOWNTOWN HOUSES. RESIDENTIAL QUARTER IN KATOWICE.

subject: Master degree diploma

tutor: dr inż. arch. Grzegorz Nawrot

term 2/ year 2 / 2015 / MA studies

STRESZCZENIE

Głównym tematem pracy dyplomowej jest rewitalizacja kwartału poprzez decyzje dotyczące wyczyszczenia przestrzeni wewnętrznej i projektu koncepcyjnego nowej zabudowy mieszkaniowej. Zakres pracy obejmuje kwartał zabudowy śródmiejskiej w Katowicach, ograniczony ulicami: 3maja, Stawowa, Chopina, Słowackiego. Duże zapotrzebowanie na mieszkania w Katowicach skutkują rozrostem osiedli na peryferiach miasta, a implikowanie niskiej jakości usług w centrum powoduje wyludnianie się śródmieścia. Niniejsze opracowanie służy wskazaniu alternatywy dla emigracji na suburbia w celu znalezienia miejsca zamieszkania w odpowiedniej jakości i współczesnym standardzie. Wskazana lokalizacja łączy zalety życia w centrum dużego miasta oraz życia w cichej dzielnicy mieszkaniowej. Zapewnia łatwy dostęp do szerokiej gamy usług, przestrzeni publicznych oraz miejskich aktywności, przy jednoczesnym odizolowaniu od miejskiego gwaru. Dodatkowo autorka uznała za priorytet podjęcie próby uzdrowienia opisanego kwartału miejskiego i przywrócenie życia sąsiedzkiego na miejskie podwórka.

 

Ponadto autorka starała się zdefiniować swoją koncepcję współczesnego modelu mieszkania, które występuje tu jako pojęcie tożsame z domem jako miejscem, schronieniem, siedliskiem. To wydzielona przestrzeń oswojona przez użytkownika – pojedynczego lub zbiorowego, w której odbywa się szereg mniej lub bardziej uporządkowanych czynności. Autorka kładzie nacisk na emocjonalne określenie danego miejsca jako domu, a nie fizycznych ram domu mieszkalnego. Mieszkanie stanowi wszystko to, co dzieje się w ramach powstałej architektury, a sama jego przestrzeń jest jednym z etapów wielostopniowego kontinuum przestrzeni.

 

Nowoprojektowany budynek mieszkaniowy wraz z zagospodarowaniem terenu stanowi element spajający istniejącą strukturę kwartału miejskiego. Wnosi współczesny pomysł na kształtowanie środowiska zamieszkania.

 

SUMMARY

The main objective of the study is to revitalize the quarter through decisions on cleaning the interior space and the conceptual design of a new housing development. The scope of the study is quarter of downtown development in Katowice, designate by streets: 3maja, Stawowa, Chopin, Słowacki. Result of the high demand for housing in Katowice is an expansion on the suburb districts of the city. The low-quality services in the centre are causes depopulation of the city centre­. This study is identifying alternatives to emigration on suburbia to find a place of residence in adequate quality and modern standard. Selected location combines the benefits of living in the big city centre and living in a quiet residential area. It provides easy access to a wide range of services, public spaces and urban activity while isolated from the urban bustle. Furthermore the author want to try to heal described urban quarter and restore life to an urban backyard.

 

The author tried to define her concept of contemporary housing model. It appears as a house construed as a place refuge and habitat. This is a separate space tamed by the user – a single or collective, which hosts a number of more or less structured activities. For the author it is important to the emotional define a given location as a home rather than physical framework for house. The apartment is everything that is happening in the resulting architecture, and its space is one of the stadium of the multi-space continuum.

 

The newly designed residential building with land development represents the fusion of the existing structure urban quarter. It brings a contemporary idea for the formation of the living environment.